top of page

Nasze Rośliny

Dbamy o nasze rośliny na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od sadzonki, aż do roślin dojrzałych gotowych do obsadzania zbiorników. Zapewniamy im tropikalne warunki i dostarczamy odpowiednio zbilansowaną pożywkę wprost pod ich korzenie. 

Rośliny uprawiamy w formie emersyjnej, czyli nadwodnej. Dzięki temu są odporne na transport i przemieszczanie poza wodą. Każda sadzonka trafia do koszyka z wełną mineralną, w której zostaje aż do momentu sprzedaży. Jest to jej przestrzeń, w której buduje system korzeniowy i gromadzi składniki odżywcze. Przed transportem każda zamówiona przez Państwa sztuka jest sprawdzana, czyszczona i pakowana w osobną saszetkę foliową aby chronić liście przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE.

Zapewniamy:

Paszporty roślin - zgodnych z Rozporządzeniem 

Dokumenty w postaci Rejestrów paszportów, który odbiorcy materiału roślinnego są zobowiązani przechowywać przez 3 lata.

szportów roślin. 

Aktualna lista roślin w pliku XLS, znajduje się do pobrania w prawym górnym rogu ekranu.

_MG_3082x.jpg
bottom of page